Trender i det digitala samhället 2015

Future Tools of the Future! Photographer: Scott Smithson CC BY-NC-ND 2.0Nytt år och jag funderar över var fokus hamnar under 2015. Samtidigt intressant att se tillbaka på de trender jag spanade inför 2014. Android är starkare än Apple globalt och det finns tecken på att iPhone 6 plus kannibaliserar på marknaden för iPad. Integriteten blir allt viktigare och fler och fler använder LinkedIn som en del i sin rekrytering. Både för jobbsökare och rekryterare och inte minst för företag att brands sig mot kandidater.

Här kommer tre trender att ha koll på inför 2015.

Spåkulan måste alltid vara på

Utvecklingen går så snabbt att vi hela tiden behöver förstå vår omvärld och ha utrymme för att möta de förändrade krav och behov. Att vara Yoda på analys och affärsmodellering kommer bara bli viktigare. Jag tänker att det det blir viktiga verktyg för att se trender hos dig själv och andra. Metoden blir att hitta minsta möjliga steg framåt för att sen lansera, mäta och anpassa och i en process utan slut.

Att vara genuin är det nya svarta

Jakten på det äkta och genuina fortsätter vara en stark trend. Både i hur vi låter vi våra identiteter omformas av digitala möjigheter. Vad säger mina boards på Pinterest om mig? Vilka upprop skriver jag under och delar? Men också hur de budskap vi möter från olika aktörer behöver vara enkla och ärliga för att nå fram. Inte försöka. Bara vara. Allt annat kommer genomskådas och skadan svår att reparera.

Internet krymper

Självklart inte mängden information som är nåbar. Den kommer att fortsätta öka exponentiellt. Det jag tänker på är att vi både själva blir medvetna om de spår vi lämnar efter oss och kommer vara mer restriktiva över var vi surfar. Vi kommer att hantera hur vi exponerar oss på internet och förstå värdet av de spår vi lämnar. Kanske det avtryck Ello gör är att trycka på vikten av att äga informationen vi genererar digitalt själva?

Samtidigt görs mycket av den utvecklingen på internet i länder och kulturer som vi med hjälp av svenskan och engelskan inte kommer kunna tillgodogöra oss.  Jag tänker på de separata sociala nätverk och tjänster som växer fram i Asien. Censuren och övervakningen kommer även den skapa begränsningar. Vem vill du ska se och logga dina aktiviteter på internet?

Det innebär att internet kommer segmenteras tydligare utifrån språk, kultur och lagar än vad det gör idag.

Vad har jag missat?

Massor. Jag har tex inte tagit upp Facebooks riktiga genomslag som massmedium med tydlig skiljelinje mellan det sociala och annonseringen som kom under 2014. Inte heller på hur vi behöver anpassa oss för att skapa än mer anpassat innehåll. Inte bara per kanal och målgrupp, utan snarare på individnivå med känslan av samtal one-on-one mellan varumärke och individ.

Hur går dina egna tankar inför det nya året? Är det ens en idé att ta fram spåkulan om den ändå måste vara på hela tiden?