Smarta och integrerade kampanjer stödjer förändring

Jag har varit på Gullers Grupp och fått deras tankar om hur sociala medier kan driva förändring. Intressant tema, för vad gör vi när de nya kanalerna inte är så nya längre och våra slentiranmässiga uppdateringar inte biter? Titta på filmen Immortal Fans av Ogilvy, som vunnit flera priser  i t ex Cannes, för att få en känsla av vad som är möjligt.

Immortal fans - Sport Recife
Immortal fans – Sport Recife

Kampanjen blev oerhört framgångsrik med 54 % fler organdonatorer på ett år. Hela kön för att få ett donerat organ försvann. Johan Larsson digital kreatör på Gullers Grupp, kom med det konkreta tipset att anpassa budskapet till målgruppen över tid. Där du i tre steg spetsar ditt budskap vartefter målgruppen smalnar av och den närmar sig förändringen du efterfrågar. More