Internetdagarna 2013 – dag 1

Jimmy Wales

Jimmy Wales
By Lane Hartwell, www.fetching.net (Wikimedia Foundation) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Bra start med utvecklingen av Wikipedia. Självklart många stora fakta om antal artiklar och hur många språk som finns representerade. Mest intressant var ändå vad den kritiska massan är för att starta en wiki och få communityt självgående:

  • 1000 wikis
  • 5-8 personer som skapar dem

Framtidsplaner var att göra Wikipedia tillgängligt för fler genom samarbete med operatörer. Tanken är att de inte tar betalt för surf på Wikipedia. Bra och fin tanke. Projektet heter Wikipedia Zero. De vill också komma åt det faktum att redaktörerna på Wikipedia till stor del är män och geekar. Eftersom de inte har problem med hur syntaxen ser ut i verktyget för att skriva wikis och män generellt skriver med auktoritet om saker de inte vet kommer fokus vara användbarhet för att få in nya grupper av redaktörer.

Riksdagens arbete med API:er

När Riksdagen bygger om sin webbplats gör dem det utifrån API:er. Det dem levererar är också det som deras webb kommer att visa upp. Att äta sin egen kaka och använda sina egna API:er för den externa webben skapar ett bra driv för att de alltid måste vara uppdaterade. Annars är inte webben det.

Det de jobbar mycket med är att förenkla. De vill att även de som inte jobbat med API:er tidigare ska kunna tillgodogöra sig deras öppna data. I sitt arbete med API:er delade dem med sig av åtta lärdomar: More