Hur påverkar arbetet med IKEA-katalogen dig

Makerbot IndReplicator 2 - 3D-printer 17Under lång tid gick utvecklingen långsamt. Med industriella revolutionen har takten ökat. Den första vågen av att frigöra arbetskraft kom under första halvan av 1900-talet med det rationaliserade jordbruket. Den andra när robotar och ökad stordrift och globalisering gjorde samma sak med industrin under 1900-talets andra hälft. De senaste decennierna är det tjänstepersoner som effektiviseras bort vilket ligger i linje med att allt som går att automatisera och digitalisera kommer att göra det.

Ett exempel på det är hur IKEAs katalog tas fram. Företaget har sedan 2006 arbetet med datorgenerade bilder och i årets katalog är 75 % av innehållet skapat utan att passera en kamera. Frågan är vad som är nästa steg. Hur lång tid kommer det ta att skala bort det traditionella fotot och fotografen till förmån för det datorgenerade? En gissning är att takten kommer att stanna av. Ikea är extrema i sin användning av datoranimerade bilder. Det handlar snarare om att andra kommer komma ifatt. Det som är troligt är att det traditionella produktbilderna kommer försvinna. Istället är blir det perfekta datoranimerade bilder skapade utifrån samma ritning som skickats in i 3D-skrivaren för att skapa den. När det gäller mer komplexa motiv med mycket unika material och kanske unika locations så tror jag det tar längre tid att byta ut. Även de bilder som har modeller kommer leva kvar längre. Något som inte är applicerbart på Ikea.

Slutsatsen blir att fotografer som arbetar med produktfoton och bilder som borde kunna skapas enkelt utifrån digital förlaga ska se upp. Istället blir det de som specialiserar sig mer på t.ex. avancerad ljussättning som kommer att ha jobb i framtiden. Enklare bilder kommer såklart även att finnas framåt, men det kommer skapas av någon som har det som en del av sitt arbete. Inte en specialiserad fotograf, alternativt en tjänst som köps in av en fotografbyrå och då till lågt pris. Den här utvecklingen kommer helt säkert att slå på liknande sätt med en ökad skillnad i leverans från de avancerade till de enkla jobben. Något som kommer påverka framtidens arbetsmarknad på riktigt.